Antibody

 
Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry)
758.33 €
917.58 € with VAT
ks
BuyKošík
Anti Iba1, Rabbit (for Western Blotting)
758.33 €
917.58 € with VAT
ks
BuyKošík
Anti Phosphorylated a-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64)
720.83 €
872.21 € with VAT
ks
BuyKošík