Haim sterile valve (disposable)

Haim sterile valve (disposable)
Your price without VAT
329.17 €
Your price with VAT
368.67 €
Availability
In stock 1 pcs
Code
HC-002

Haim sterile valve (disposable)


ManufacturerWinnoz
Documents in current location:
Documents in current location:
  • No documents
Winnoz
Winnoz
Recommended products